31/12/11

3D telky, hry a čipy

PCI-Express : " .. no­vé vý­kon­né mo­de­ly GPU, kto­rým 75 W po­sky­to­va­ných zber­ni­cou PCIE jed­no­duc­ho už nes­ta­či­lo. Po­mo­cou toh­to ko­nek­to­ra je do kar­ty mož­né pri­viesť ďal­ších 75 W a zvý­šiť tak maximál­ny od­ber na 150 W. V nas­le­du­jú­cej re­ví­zii ATX12V v2.2 sa ob­ja­vi­la aj mož­nosť pri­po­je­nia ďal­šie­ho 8-pi­no­vé­ho ko­nek­to­ra, kto­rý po­sky­tu­je 150 W a spo­loč­ne so slo­tom PCIE a 6-pi­no­vým ko­nek­to­rom tak gra­fic­kej kar­te mož­no do­dať v prí­pa­de po­tre­by až 300 W."

Nič horšie sa hernému PC ani stať nemohlo. Blbečkovia z ATi a NVidie rozbehli závody v zbrojení a dodnes na trh chrlia tie svoje nespoľahlivé, nenažraté, dvojslotové, hlučné a zbytočné zvratky. Každy idiot hoc aj zo severnej Kórey dokáže urobiť "rýchlu" grafickú kartu, keď si môže dovoliť luxus 300w spotreby. Vývoj PC hárdvéru teda už roky hodnotím ako oplzlo nezaujímavý a opulentne vulgárny. Skutočný pokrok sa deje na mobilnom poli. Hárdvér je tam pribitý ku zemi drakonickými životnými podmienkami - problém s chladením, zúfalo nevýkonné akumulátory, povinnosť podľa Moorovho zákona zdvojnásobiť výkon každých 18 mesiacov. A zatiaľ sa to darí, pritom spotreba je stále fixne daná na úrovni niekoľkých stoviek miliwattov. PSV, vďaka tejto úžasnej efektivite práce, pre ilustráciu už v prvo generačnej hre - Virtua Tennis 4 exceluje špičkovým antialiasing /4xAA/ a všetkými efektami PS3 verzie, pritom v rozlíšení konzoláckej sračky Alan Late na xcrape.

Niekoľko krát som tu už písal, že SONY má pro prevziatí plnej kontroly nad mobilným kolosom Sony Ericsson v pláne v roku 2012 pravdepodobne predstaviť mobily a tablety už len pod značkou SONY a s novými čipovými sadami založenými. Supervýkonné CPU ARM A15 a GPU Power VR 6 od Imagination pod kódovým označením Rogue. Ten by mal pri multicore usporiadaní hravo poraziť GPU v xcrape alebo PS3, pritom stále pri zlomku ich spotreby. To však nie je všetko čo má SONY v zálohe. Pred dvoma týždňami na RTI 3D Conference predstavili unikátne a mimoriadne výkonné riešenie pre zrýchlenie mobilných zberníc a hlavne pamäťovej priepustnosti, ktorá je dlhodobo achillovom pätou týchto systémov.


Tento koncept s názvom WIOMING /Wide IO Memory Interface Next Generation/ v aktuálnom 4 kanálovom prototype pri bežnej a lacnej 128 bitovej šírke dosahuje rýchlosť 17 GB/sec, čo je o 50% viac než dnešná špička /533MHz dual channel LPDDR2/, a navyše pri o 20% nižšej energetickej náročnosti /kriticky dôležité/. Vo verzii , ktorú SONY dá aj do svojich mobilov a tabletov už na konci budúceho roka plánuje rýchlosť zvýšiť až na závratných 34GB/sec pri dual data rate transfere, čo o hlavu prekonáva 22 ev. 25 GB/sec pri PS3 - prístup do systémovej XDR, alebo grafickej GDR3.

V čom vlastne spočíva ta finta. Vysvetlím vám to laicky a jednoducho. Pri handhelde PSV leží CPU, GPU, IO, pamäte, zbernice na 2D ploche, ako magnetky na ľadničky. SONY si povedalo - čo tak skúsiť priestorové 3D usporiadanie a na CPU položili pamäť a celé to prepojiť /skrz naskrz/ stovkami-tisíckami spojok, špeciálnou zbernica ktorej súčasťou sú aj tieto TSVs /through-silicon vias/. Tento sendvič pritom dokážu stabilne vytvoriť aj v trojvrstvovej konfigurácii : logika-pamäť-pamäť alebo logika-logika-pamäť. Celé je to silne inšpirované inou štúdiou od IBM s názvom HMC /Hybrid memory cube/. Na tomto mieste vám pripomeniem aj svoj starší materiál, kde rovnako inovátorsky poriešili a hlavne zlacnili aj výrobu PS3 /koniec článku/. Ak sa ma teda spýtate na 199 dolárovú PSV slim do 12 mesiacov, ktorá má na matičnej doske až dva združené čipy a nič viac, pritom žerie o 100% menej /prechod na 28nm + toto nové 3D riešenie/ - odpoveď leží pred vami na stole, je kryštalicky jasná a jednoznačná.

No comments:

Post a Comment

**** pre vloženie hypertextového odkazu do komentára použi CSS kód: hyperlink ****