27/05/12

Via Datura

"In the middle of the journey of our life I came to myself within a dark wood where the straight way was lost." Dante Alighieri /1265 - 1321/, The Divine Comedy

Citát na samom začiatku PS3 hry Datura. Básnik na ceste životom blúdi v temnom lese /selva oscura - symbol hriechu/. Božská komédia o troch hlavných častiach /peklo, očistec a ráj / je úžasné stredoveké dielo s komplikovanými a komplexnými možnosťami intepretácie. Nie je o bohu, označenie božská dostala ako známku kvalitu, a dokonca to nie je ani komédia, je to len jednoduché označenie drámy so štastným koncom /salvation - vykúpenie/. Nemilosrdne sa tam pranierujú smrteľné hriechy a necnosti cez zmyselnosť, obžerstvo, zradu po násilenstvo, cudzoložstvo, sodomiu. Výkupenie je ale sľúbené každému aj najväčšiemu hriešnika ak úprimne a z hĺbky srdca oľutuje, kaja sa a prijme ježiša /najvyšší možný morálny princíp/ ako to hovorí aj Ján 3:16 - "Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jedného a jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život " Moja žena je vyštudovaný teológ a pravidelné dišputy aj s inými nielen teoretickými odborníkmi na vieru, hriech a život krista sú u mňa na dennom programe.

Už mnoho rokov považujem hernú žurnalistiku za páchnucu stoku nekompetentných, negramotných ignorantov, bez dostatočného kultúrneho zázemia neschopných správne interpretovať alebo zhodnotiť čo i len 8 bitového Pacmana. Neprekvapuje me, že títo kvázi intelektuáli, v skutočnosti poľutovaniahodní mrzáci a primitívi síce hystericky padajú do mdlôb pri pohľade na PC indie projekt na Source engine Drahá Esther /neherný "umelecký zážitok, skúsenosť/, ale mávnutím ruky odmietajú Daturu, pričom tá patrí do toho istého chlievika. Jej symbolika je však mimoriadne ťažko pochopiteľné. Teda ťažko pre konzumného blba, ktorého stredom života je telka/monitor, kofola, čipsy a hry.hudba od Wojciecha Golczewskieho je výborná /chcelo by jej ešte viac/

Datura je hra poľskej firmy. Poľsko a slovensko sú bašty katolicizmu v strednej európy. Českí alebo anglosaskí agnostici až ateisti teda len ťažko preniknú do pravej podstaty tejto hry. Hru som si opakovane pozrel celú na youtube a v komentároch /samozrejme aj v recenziách/ panuje dokonalý zmätok o čo v nej vlastne šlo, napriek "danteho" nápovede vo verši na samom začiatku. Datura je podobne ako Božská komédia troma bránami rozdelená na tri časti. Je nutné tu povedať, že rozsah výpovede, o ktorý sa poľský tím snažil je evidentne "mierne" krátený, nad ich sily a jej koherentnosť je trochu zmätená ako sa patrí na amatérov čo sa snažia o tak komplikovanú tému.

A ňou nie je nič iné ako Via dolorosa, Ave crux, spes unica. Krížová cesta ježiša. Má 14 biblických takzvaných zastavení /statio - ich počet v dávnoveku kolísal medzi 7 a 34/ od jeho odsúdenia až po vloženie tela do hrobu. V hre Datura si samozrejme už pri prvej bráne všimnite kamenné reliéfy s rímskymi čislicami. Úlohy, často s morálnou voľbou, ktoré vás posúvajú vpred. Zdá sa byť trúfale hľadať zhodu medzi jednotlivými zastaveniami a hernými časťami, nič však nie je nemožné, a nebolo by to po prvýkrát. "Ak chceš stretnúť morské víly, musíš ísť až na dno. Musíš tam čakať a rozhodnúť sa pre ne umrieť. Až potom sa ukážu. A ak bude tvoja láska k nim skutočne úprimná, vezmú ťa navždy so sebou. " Experti mi nepochybne povedia názov tohto mnou sto krát videného filmu.

Datura, zastavenia. I. Ježiš zajatý v Getsemanskej záhrade a odsudený na smrť Pilátom s aktom umývania rúk. Prejsť alebo neprejsť prasa v sekvencii s autom. Ježiš ako žid mimochodom nemohol jesť bravčovinu a veľmi dobre je známe aj svedectvo podľa Matúša 8:28-34 o tom ako Ježiš zbavil posadnutých mužov démonov, vohnal ich do mimo stojacého stáda prasiat, tie splašené vbehli do potoka a utopili sa aj so zlým démonmi. Táto symbolika sa ďalej komplikuje, je to mimoriadne zaujímavé. Odporúčam aj kniha Kazateľa 3:01 a evanjélia Mark 5:1-20, Matúš 25:41, Matúš 8:28-34, a Lukáš 8:26-33. Zistíte nielen, ako detinsky sa na demónov a exorcizmus pozerá laik a hollyvúd, ale aj celú pravdu o tom .. prasaťu. Ďalej to už prebehnem stručnejšie, inak by som tu napísal celú knihu.

II. Ježíš prijíma a nesie kríž. Strom v Dature za tým domom, zbitý s jednotlivých dosiek, kopa železa a ostrých pascí a jablko. Strom života - "Ale urob­te strom dob­rým, a urobíte i jeho ovocie dob­rým; alebo urob­te strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa po­zná po ovocí." Matúš 12:33. Kríž nesiete v podobe raneného chlapca, ak si teda v hre zvolíte túto možnosť.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž. "Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ Kniha Galatským 2:6. Scéna kde na vás vybehne pes /priateľ, pomocník/ a ochráni vás pred strelcom v červenom s puškom /Kniha Zjavení - červený zúrivý drak/, ak teda nezabijete práve toho psa.

Takto sa dá každá minúta hry, farba, gesto, postava, scéna veľmi dôkladne rozanalyzovať /aj tá na prvý pohľad bláznivá časť hry s bazénom/. Je to úplne prehľadné a do oči bijúce, ak ste teda v danej problematike doma. Datura ako symbolická hra, chce veľmi vnímavého a sčítaného hráča, je svojou hlbkou ďaleko pred triviálnou a nezmyselne preceňovanou Drahou Esther. Datura sa inak dosť neohrabane ovláda /aj keď MOVE funguje presne/, trpí garážovým amaterizmom ale pevne dúfam, že teraz už chápete, že dôležitejšie bolo posolstvo ako bazírovanie na 100% hernej exekúcií. Mimochodom PSN anotácie /dosiahnuté trofeje, pripojil či odpojil sa kamarát mi doslova ničili imerziu a duchovný zážitok/. Poliakom želám všetko dobré, viac hernej profesionality a jednoduchšej symboliky nech sú spokojné aj trápne, "renomované" herné sajty a žurnalisti.

No comments:

Post a Comment

**** pre vloženie hypertextového odkazu do komentára použi CSS kód: hyperlink ****