18/01/15

Singularita


Na jeseň roku 2013 si herná firma Quantic Dream zaregistrovala doménu singularityps4.com, čím nám pomerne jasne naznačila typ hry a zároveň platformu, pre ktorú je projekt určený. David Cage /šéf QD/ nás tiež oboznámil s faktom, že hlavným vplyvom, inšpiráciou pri tvorbe hry je dielko futurológa a vizionára Raya Kurzweila s názvom The Singularity is Near /2005/. Potom tu máme zrušený film s obrovským budgetom - Singularity /2011, SONY Pictures, Roland Emmerich a Ray Kurzweil/. A nakoniec konceptové demo Kara od QD z roku 2012 bežiace ešte na PS3ke. Je vysoko pravdepodobné, že David, SONY a Ray si mali čo to o chystanej PS4 hry v zákulisí povedať. Teraz vám tento zhluk náhodných informácií poskladám prehľadne do lepšie zrozumiteľnej  kopy.


Singularita má v našom prípade dva významy. V robotike sa za to považuje možnosť vývoja AI takého stupňa, že by sa ľudské vedomie /!!/ a mozog sám dal nahradiť plne elektronickým "nesmrteľným" systémom. Technologická singularita zas znamená, že dôjde ku ďalšej "vedeckej revolúcií", po ktorej sa pokrok zrýchli spôsobom vymykajucím sa naším predstavám a možno aj kontrole. Opäť tu hovoríme aj o AI prekonávajúcej naše ľudské myslenie o nekonečný počet rádov. Ray Kurzweil si myslí, že k tomu dôjde už o takých 30 rokov. Skynet, nepredstaviteľne pôsobivé, autonómne, extrémne rýchlo sa vyvíjajúce, potenciálne nebezpečné umelé inteligencie, nahratie človeka do počítača a podobné scifi bláznovstvá. Nikto nevie ako sa to všetko skončí. Ak ste čítali Neuromancera /W. Gibson/ poznáte aspoň jednu z možných odpovedí.

Skôr než sa vrhneme na riziká ohrozenia ľudstva despotickou nadvládou zlej AI /Matrix/ vás musím upozorniť na isté filozofické /náboženské/ problémy. Z pohľadu cirkevných dogiem človek nie je iba kopa mäsa, kostí a krvi a mozog nie je elektrochemický orgán o váhe jedného kilogramu a dvadsať deka suchej tresky. Človek má dušu, ktorá je nesmrteľná a ako povedal Tomáš Akvinský - "Duša je javom sveta nadprirodzeného". Stroj ju teda nikdy nezíska, nikdy nebude mať ludské kvality ani stav jeho vedomia. Pôjde o úplne inú, novú entitu. Filozofia zas zhola netuší čo je človek, zmysel života a matematici/fyzici ju považujú spolu s náboženstvom za mrtvú, obsolentnú vetvu ľudského poznania /viera - ópium ľudstva/. Ešte skôr než nejakú "neľudskú "AI stvoríme a predpokladáme, že sa tomu nedá zabrániť sa teda pozrime čo nám radia urobiť chlapci "od čísel a prírodných zákonov".

Otázka omni AI - "Existuje boh ?" 
Odpoveď omni AI - "Teraz už áno !"

Konflikt dvoch civilizácii. Sveta ľudí a sveta strojov, prenikanie jedného do druhého. Androidi, kyborgovia. A na túto tému sa už vyjadrujú aj dnešné najväčšie a nespochybniteľné vedecké kapacity. Stephen Hawking spolu s nositeľom Nobelovej ceny za fyziku Frankom Wilczekom, tiež Maxom Tegmarkom a Stuartom Russelom zverejnili na jar minulého roka v The Independent článok varujúci pred technologickou singularitou. Nemáme jej príchod bagatelizovať, lebo pôjde o najlepšiu /definitívne vyriešenie hladu, vojen, chorôb/ alebo najhoršiu /podriadený vzťah či zánik ľudstva/ udalosť, ktorej sme kedy ako ľudia doteraz čelili /ak nerátam, že sa zajtra zem stretne s kriticky veľkým asteroidom, alebo príde deň posledného súdu/. Možte si však zvoliť aj následovanie iných vierozvestcov ako Noam Chomsky /marxista, anarchista/, ktorý celú teóriu singularity považuje za hlúpu pavedu, buržoázny nezmysel. Tak či onak, predpokladám, že v roku 2015 nám David Cage predostrie svoju víziu tohto problému, len nech si prepána nepíše ten scenár zas sám.

No comments:

Post a Comment

**** pre vloženie hypertextového odkazu do komentára použi CSS kód: hyperlink ****